Nowe technologie jako narzędzie wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu

Wyzwania, ale także ogromny potencjał i szanse wynikające z rzeczywistych, właściwie zaplanowanych i skutecznie zrealizowanych inwestycji w nowe technologie już od dawna dostrzegały instytucje Unii Europejskiej. Najnowszym, kompleksowym programem, stanowiącym jednocześnie ramy dla jednego z najbardziej ambitnych projektów UE, są założenia tzw. Europejskiego Zielonego Ładu. Transport, budownictwo, finanse, przemysł, elektronika to tylko niektóre z przykładów […]

Kompetencje w erze Przemysłu 5.0

Kształcenie inżynierów pod kątem aktualnych i przyszłych potrzeb polskiego i światowego rynku pracy. Inżynier jako menedżer, koordynator, negocjator. Rola inteligencji emocjonalnej i umiejętności miękkich. Zdolność kreatywnego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole Specjalizacja czy elastyczność i wszechstronność – jak wykształcić inżyniera przyszłości?

Współpraca

Kontakt